Jook vertelt...

Wij zijn een onderscheidende passantenhaven in het Werelderfgoed de Waddenzee met een hoge verblijfskwaliteit.

Jook Nauta

1. Welke rol speelt duurzaamheid voor de jachthaven?

Waddenhaven Texel verhuisde in 2000 naar een nieuwe locatie waar we toen gelijk het roer hebben omgegooid en de nieuwe haven hebben ingericht door zo veel mogelijk volgens de toen bekende principes van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer (MVO). We speelden daarbij in op de Structuur Nota Waddenzee, een regeringsbesluit met als hoofddoel een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied met daarbij als uitgangspunten: duurzaam toerisme, ecologisch houdbaar, economisch levensvatbaar en sociaal wenselijk.

We zijn begonnen om bij de bouw van de nieuwe haven alle materialen van de oude haven te hergebruiken. Ons nieuwe havengebouw is gebouwd op de hergebruikte fundering van een in de dijk gebouwd (voormalig) pompstation waarop het ontwerp werd afgestemd. Het havengebouw is opgetrokken in houtskelet met de hoogste isolatiewaarden. Toepassing van lage temperatuur vloerverwarmingen, zonwerend isolatieglas (zomers warmte buiten, 's winters warmte binnen). Ledverlichting op klokken en sensoren. Natuurstroom komt van PV-panelen of wordt afgenomen van onze eigen energiemaatschappij Texel Energie die uitsluitend groene stroom en groen gas levert. Het douchewater wordt grotendeels verwarmd door onze zonnecollectoren.

Bij het realiseren van voorzieningen worden duurzame en milieuvriendelijke materialen gebruikt. Zo is het succesvolle speelwrak gemaakt van de onbehandelde Europese houtsoorten Robin en Lariks. Onze steigerdekken vervangen we door milieuvriendelijke composiet platen, stalen havenpalen in plaats van tropisch hardhout. We hebben een strikte scheiding van de afvalstromen en gratis inname van bilde- en toiletwater.

Ons beleid is voortdurend gericht op duurzaamheid, kwaliteitsbeleving en milieubewustzijn. Investeringen en exploitatie hebben als doel de verblijfskwaliteit te vergroten op een wijze die past bij de natuurwaarden van de Waddenzee en het karakter van het eiland Texel. Vanaf 2002 wappert het internationale milieukeurmerk de Blauwe Vlag op onze haven. Waddenhaven Texel doet actief aan educatie en voorlichting over verantwoord (vaar)gedrag. Mede daarom zijn wij partner in het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee en het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee met als doel een goede balans tussen vaarrecreatie en natuurbehoud en om verstoringen van vogels en zeehonden te voorkomen. Onze gasten recreëren duurzaam: 90% vaart op windenergie en bijna 100% gebruikt spierkracht voor vervoer op het eiland: de fiets en/of de benenwagen. Genieten van de natuur zonder haar te verstoren of het milieu te belasten. Dit is voor ons het uitgangspunt.

2. Wat willen jullie het komende jaar bereiken met duurzaamheid?

Waddenhaven Texel is bezig een plan te ontwikkelen waarbij het doel is om een gasloze haven te worden om daarmee een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. In 2019 worden ook alle oude vingerpieren, die al meer dan 30 jaar oud zijn, vervangen door stabielere exemplaren gedekt met een composiet.

3. Hoe uniek zijn jullie wat betreft duurzaam?

De eerste 5 jaar na de ingebruikname van de nieuwe haven waren we wat duurzaamheid wel uniek te noemen. Maar goed voorbeeld doet goed volgen. Inmiddels zijn de toen vooruitstrevende normen voor een deel (gelukkig) standaard geworden.

4. Hoe kunnen we jullie organisatie het beste omschrijven?

De Stichting Waddenhaven Texel is een onafhankelijke particuliere instelling ten bate van de Texelse gemeenschap die op non-profit basis en met een vrijwilligersbestuur de Texelse watersportbelangen behartigt. Zij realiseert en exploiteert faciliteiten van duurzame kwaliteit en zet zich in voor het havengebied Oudeschild.

5. Wat zijn de belangrijkste Unique selling points?

Dat we een onderscheidende passantenhaven in het Werelderfgoed de Waddenzee met een hoge verblijfskwaliteit.

6. Hoe merkt de bezoeker dat jullie duurzaam zijn?

Al die aspecten van duurzaamheid zal een bezoeker van onze haven wellicht niet direct opvallen. Door informatie te verstrekken  op onze website, in onze folder, in de publicatie vitrines en mondeling, brengen we de duurzaamheids-aspecten van onze haven en Werelderfgoed de Waddenzee onder de aandacht. Van belang is daarbij dat onze gasten zich (meer) bewust worden van de grote natuurwaarden van de Waddenzee en dat ze daar hun vaargedrag op afstemmen. Door toenemende bewustwording gaat men die natuur ook meer waarderen en er meer van genieten. Daardoor zal het draagvlak voor de bescherming van die waarden toenemen.

Wadden Vereniging Texel

Wadden Vereniging Texel

© Wadden Vereniging Texel
Wadden Vereniging Texel

Wadden Vereniging Texel

© Wadden Vereniging Texel