Mooiste natuurgebied van Nederland

Nergens anders op de wereld vind je zo’n groot gebied met zandvlakten die bij eb droogvallen. Een landschap dat steeds weer nieuw is. De titel Unesco Werelderfgoed zegt genoeg. Getijdengeulen, zeegrasweiden, mosselbanken, zandbanken, zoutmoerassen, stranden en duinen. Broedplaats en overwinteringsgebied voor miljoenen vogels. Aarde, water, lucht. En als de zon erbij komt: vuur. Uniek erfgoed, om te beschermen en van te genieten.

In 2016 is het Waddengebied verkozen middels een publieksverkiezing tot Mooiste Natuurgebied van Nederland. In totaal zijn er bijna 90.000 stemmen uitgebracht. De verkiezing is opgezet om mensen meer te betrekken bij hetgeen wat de natuur te bieden heeft en tegelijkertijd de natuurgebieden de kans te geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen.

Kom jij de Wadden dit jaar nog bezoeken?

Het bijzonderste stukje Unesco Werelderfgoed: De Wadden